top of page

Stärk er personal.

Det går fort i den digitala världen. Personal med rätt verktyg och kunskap kan möta sina målgrupper på bästa sätt. 

Oavsett om du är chef eller anställd. Få stöttning, kunskap och verktyg kring flera av våra samhällsutmaningar kommer gynna både er och målgruppen ni arbetar med.

Jag har haft följande personaluppdrag.

Handledning personalgrupp.
Handledning chef.

Workshop spelberoende.

Workshop familj och skärmtid.
Handledning problematisk skolfrånvaro.
Krissamtal personalgrupp.
Rehabärende personal.

Mer information och bokning gör du på Athens talarförmedling. 

Tryck på symbolen för att få direktkontakt!

bottom of page