top of page

Utbilda era föräldrar.

Hälften av alla föräldrar har en oro kring deras barns skärmtid.  Många föräldrar har svårt att veta hur de ska hjälpa sina barn utvecklas i dagens digitaliserade samhälle. 

- Vad är lagom skärmtid?
- Hur skapar jag goda rutiner hemma kring sömn, skola, fritid? 
- Påverkas mitt barn av det som sker online och i så fall av vad?
- Hur kan jag hjälpa mitt barn utvecklas till att bli en fungerande ung vuxen?

Förskolor, familjecentraler, barnavårdscentraler, skolor och kommuner, alla säger samma sak. Föräldrar är osäkra på hur de ska förhålla sig till det digitala. Barn sitter framför skärmar från 9 månaders ålder. Varje barn har föräldrar som kan påverka deras barns utveckling. 


Hjälp föräldrarna göra bra val.

Conference Meeting

Hjälp föräldrarna skapa bästa förutsättningar för sina barn.

Det ger stora vinster för både elev, hemmet och skolan.Flitigt anlitad och utvärderad med toppbetyg.

 

Anlitas av flera talarförmedlingar.

Anlitad av 40-tal kommuner, regioner och organisationer.

Toppbetyg, oavsett om det varit workshop med elever, föreläsningar för personal eller föräldrautbildningar.

Mer information och bokning gör du på Athens talarförmedling. 

Tryck på symbolen för att få direktkontakt!

bottom of page