top of page
Föreläsning 4.jpg

Workshops med elever.

Barn av vår tid.
Hur blir jag mitt bästa jag i dagens digitala samhälle?''''''

Workshop med syfte att stärka elevers färdigheter, relationer, handskas med skärmtid, utsatthet på nätet, bygga självkänsla och optimera studier.

Beroende på elevernas ålder anpassas workshopen för att möta eleverna där de befinner sig. Jag har varit i klasser från årskurs 3 och uppåt på grundskolor till studenter på folkhögskolor.

station-1848972_960_720.jpg

Vi måste prata om det.

Psykisk ohälsa, skärmtid, sexuellt våld, utsatthet på nätet, kickar, droger, snabba cash, ensamhet och influencers påverkan m.m..

Många barn kommer exponeras eller påverkas av det. Det är vår skyldighet att hjälpa barnen handskas med det.

Mer information och bokning gör du på Athens talarförmedling. 

Tryck på symbolen för att få direktkontakt!

Athenas.jpg
bottom of page